WRU Game Locker

WRU Game Locker

DSW Admiral Play Together

Back to Disability Rugby

DSW Admiral Play Together

Admiral Play Together is a creative inclusive learning programme aimed at Primary School Pupils in Years 5 and 6 (Key Stage 2).

The aim of the course is to help pupils create innovative ways to include all children in the games and activities they play.

Download the resources here:

Admiral Play Together Booklet - English

Play Together - Guide for Families

 

Mae Chwarae Gyda’n Gilydd gan Admiral yn rhaglen ddysgu gynhwysol a chreadigol ar gyfer Disgyblion Ysgolion Cynradd ym Mlynyddoedd 5 a 6 (Cyfnod Allweddol 2).

Nod y cwrs yw helpu disgyblion i greu ffyrdd arloesol o gynnwys pob plentyn yn y gemau a’r gweithgareddau maen nhw’n eu chwarae.

Admiral Play Together Booklet - Cymraeg

Play Together - Guide for Families

 

Cannonball - Cymraeg

Cannonball - Cymraeg

Find Out More

Cannonball

Cannonball

Find Out More

Admiral Tag - Cymraeg

Admiral Tag - Cymraeg

Find Out More

Admiral Tag

Admiral Tag

Find Out More

This resource has been tagged...