Player Registration CY - WRU Game Locker Cy
WRU Game Locker Cy

WRU Game Locker Cy

The WRU hold a large database of Players, Coaches, Coach Educators, Referees and Club Officials. When you register, we need to match you with the correct person in our database, so please give as much information as possible. Our administrators will check the information submitted and issue you your login details by email.

In the event that we cannot locate you on our database, we will create a new account and email you your login information.

Mae gan URC gronfa ddata fawr o Chwaraewyr, Hyfforddwyr, Addysgwyr Hyfforddwyr, Dyfarnwyr a Swyddogion Clwb. Pan fyddwch yn cofrestru, bydd angen i chi eich paru â’r person cywir yn ein cronfa ddata, felly rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl. Bydd ein gweinyddwyr yn gwirio’r wybodaeth a gyflwynwyd ac yn rhoi manylion mewngofnodi i chi ar e-bost.

Os na fyddwn yn gallu dod o hyd i chi ar ein cronfa ddata, byddwn yn creu cyfrif newydd ac yn anfon eich gwybodaeth mewngofnodi atoch ar e-bost.

Player Registration CY / Cofrestru chwaraewr