WRU Game Locker

WRU Game Locker

Back to

Team Whereabouts (Out of Competition)/ Cyflwyno Gwybodaeth am Leoliad y Tu Allan i'r Gystadleuaeth

All Premiership and Championship Clubs are required to provide Anti-Doping out of competition whereabouts information each season to UK Anti-Doping (“UKAD”).

During this part of the season, we know that clubs sometime change their training location, so this is just a reminder to update your whereabouts information if needed.

If you have any amendments to make in relation to change of training venue, time and date, or cancellation of training then please can you inform UKAD of this. There is a form attached for you to submit this information to UKAD.

Please send your respective whereabouts information to:  squads@ukad.org.uk

 

Mae'n ofynnol i bob Clwb sydd yn y Bencampwriaeth ddarparu gwybodaeth am leoliad y tu allan i’r gystadleuaeth at ddiben Atal Camddefnyddio Cyffuriau bob tymor i UK Anti-Doping (“UKAD”).

Yn ystod y rhan hon o'r tymor, rydym yn gwybod bod clybiau’n newid eu lleoliad hyfforddiant weithiau, felly mae hyn i’ch atgoffa i ddiweddaru gwybodaeth am eich lleoliad os bydd angen.

Os oes gennych chi unrhyw ddiwygiadau i'w gwneud mewn perthynas â newid lleoliad hyfforddiant, amser a dyddiad, neu ganslo hyfforddiant, yna rhowch wybod i UKAD am hyn. Mae ffurflen ynghlwm i chi gyflwyno'r wybodaeth hon i UKAD.

Anfonwch y wybodaeth am eich lleoliad i: squads@ukad.org.uk

This resource has been tagged...