WRU Game Locker

WRU Game Locker

Back to

Testing / Cael Prawf

The WRU Anti-Doping programme and anti-doping rules require players to submit to testing when notified by an authorised official i.e., Doping Control Officer (DCO) or Chaperone. Testing can take place in the following three ways for all players –

  • In Competition Testing (at a match)
  • Out of Competition Testing at squad training
  • Out of Competition Testing of individuals at home or other venues

 

Mae rhaglen a rheolau Atal Camddefnyddio Cyffuriau URC yn ei gwneud yn ofynnol i chwaraewyr gael prawf pan fyddant yn cael eu hysbysu gan swyddog awdurdodedig h.y. Swyddog Rheoli Camddefnyddio Cyffuriau (DCO) neu Warchodwr. Gall profion ddigwydd yn y tair ffordd ganlynol i bob chwaraewr –

  • Prawf yn ystod y Gystadleuaeth (mewn gêm)
  • Prawf y tu allan i’r Gystadleuaeth yn ystod hyfforddiant sgwad
  • Prawf y tu allan i’r Gystadleuaeth lle cynhelir prawf gartref neu mewn lleoliadau eraill

 

This resource has been tagged...