WRU Game Locker

WRU Game Locker

Back to

WRU Anti Doping Strategy

The WRU Anti-Doping Strategy/ Atal Camddefnyddio Cyffuriau URC

The Welsh Rugby Union (WRU) are fully committed to promoting Clean Sport and working in partnership with UK Anti-Doping (UKAD) and World Rugby, to protect the integrity of our sport. To demonstrate our commitment, we have established an Anti-Doping Strategy which will be in-force for the next three (3) years.  

Download the Strategy HERE.

Mae Undeb Rygbi Cymru (URC) wedi ymrwymo'n llwyr i hyrwyddo Chwaraeon Glân a gweithio mewn partneriaeth ag UK Anti-Doping (UKAD) a Rygbi’r Byd, er mwyn amddiffyn uniondeb ein camp. Er mwyn dangos ein hymrwymiad, rydym wedi sefydlu Strategaeth Atal Camddefnyddio Cyffuriau a fydd mewn grym am y tair (3) blynedd nesaf.  

 

This resource has been tagged...