WRU Game Locker

WRU Game Locker

Back to

Citing

A citing may be made, whether or not the alleged act of Foul Play was seen by a Match Official.

Acts of Foul Play contrary to Law 9 that reaches the red card threshold.

Burden will be placed on the Citing Player and/or Club to show that had the Match Official seen the alleged act of foul play a red card should have been awarded.

If the Referee had awarded a yellow card for the offence, the burden will be on the Citing Player and the Citing Club that the Referee should have awarded a red card.

Sufficient evidence to establish a prima facia case.

 

Gall person gael ei enwi, os yw’r digwyddiad honedig wedi ei weld gan un o’r tîm dyfarnu neu beidio.

Gellir ystyried troseddau, sy’n groes i Reol 9, sy’n cyrraedd trothwy cerdyn coch.

Bydd y cyfrifoldeb ar ysgwyddau’r Chwaraewr neu Glwb sy’n enwi gwrthwynebydd i brofi y byddai cerdyn coch wedi cael ei ddangos am y drosedd honedig – pe byddai’r tîm dyfarnu wedi gweld y digwyddiad.

Os mai dangos cerdyn melyn oedd penderfyniad y dyfarnwr am y drosedd ar y pryd, bydd y cyfrifoldeb ar ysgwyddau’r Chwaraewr neu Glwb sy’n enwi gwrthwynebydd i brofi y dylid fod wedi dangos cerdyn coch.

Bydd angen digon o dystiolaeth i sefydlu achos prima facia.

 

How to Report - Guidance

Please download the 'How to Report' - Guidance HERE.

Please download and complete the Citing Complaint Form HERE.

Please download the Verbal abuse of Match Officials PDF HERE 

Please download the Player directions - Citing Complaint Form - HERE 

Full Citing Procedures

Please download the full English citing procedure infographic HERE.

Please download the full Welsh citing procedure infographic HERE.

Please download the Referee report presentation HERE 

Please download the Witness Statement Form HERE This resource has been tagged...